top of page

AYURVEDA

Ayurveda är en medicinsk vetenskap från Indien som är mer än 5000 år gammal. Grundfilosofin på hälsa bygger på en helhetssyn på människan som ta hänsyn till emotionella, metala och fysiska aspekter i oss. Med hjälp av verktyg från kost, motion, daglig rutin, yoga och örter kan du hitta en balans som passar dig och ditt liv.

En viktig utgångspunkt inom Ayurveda är att alla äger sin egen hälsa. Hälsan styrs av tre dosha: Vata, Pitta, Kapha som ansvara för olika kroppsfunktioner. Alla människor har alla tre dosha i olika kombinationer som gör oss unik. Dosharna påverkas av en mängd faktorer, inkludera väder, ålders, omgivning, gamla händelser, mm som innebär att vi är i en ständig förändringsprocess. För att håller oss frisk ska vi vara lyhörd till hur vi upplever oss i förhållandet till alla dessa livs faktorer. Det innebär att vi kan ta hand om vår egen hälsa!

KONSULTATION OCH BEHANDLING

Varje konsultation tar mellan 1 till 1,5 timme. Under den timmen läser jag din puls för att upptäcka obalanser i din kropp. I dialog med dig skapar vi ett hälsoprogram med enkla och effektiva rekommendationer. Vi använder bl.a. kost, köksråd och motion som är anpassat till ditt behov.

Första träffen 700 kr 1,5 timme

Uppföljning    400 kr 1 timme


 

bottom of page