top of page

BEHANDLING FÖR DJUR

Djur svarar väldigt bra på behandling med akupressur och massage  Man kan jobba med rent fysiska skador som problem med mage, öron, ögon, led och muskelskador, likaväl mental och emotionella problem som rädsla och oro. Jag jobba med hundar och hästar efter allvaliga sjukdom har uteslutats av veterinären. Behandlingsformen bestäms i samråd med djurägaren och djurens eget behov för att det ska blir bekväm och trivsam för djuren. 

Det som händer i kroppen är:

  • att djur får en reflexmässig muskelavslappning via nervbanorna

  • att djur får en smärtstillande effekt genom att nerbanorna påverkas så att endorfin coh serotinin utsöndras.

HUR GÅ DET TILL?

Behandling på djur börjar med en träff med både djuren och ägaren. Utifrån en berättelse från ägaren om upplevd symptomer kan vi bemöta djurens behov genom att öppna upp energikanaler i kroppen. Användning av nålar eller fingertryck bestäms med hänsyn till djuren.
 
Det är viktig för mig att djuren känner sig trygg och lugn under en behandling. Själva tiden behandling pågår är upp tall djuren . Visa  reagerar snabbare än andra, men oftast är det mellan 30-60 minuter inklusiv samtal med ägaren. Ägaren få med sig en karta hem över behandlingspunkter med instruktioner hur de kan fortsätta själva. Jag ser gärna att vi har en uppföljning efter max en månad.

650:- kr (plus resa vid längre än 1 mil)
bottom of page