top of page

TuiNa Massage

Denna massageform är en energi mässäg som görs i samband med akupressur. Behandling sätter igång skälvläkning process och ge energi, mjukhet och vitalitet till kroppen. Kinesisk TaiNu massage är en effektiv behandling för fysiska skador och kan dessutom används för att förebygga obalanser.

MASSAGE BEHANDLING

Innan man utföra massage ställs en diagnos enligt kinesiska medicin för att identifiera obalanser i kroppen. Massagen sedan utförs för att balansera om kroppen och stimulera energi.  Under massaging använder man sig av led- och muskeljustering samt akupressur för att lösa upp akuta eller kroniska tillstånd i muskel-och ledsystem.

60 minuter     700 kr     


 

bottom of page